מסחר בשוק ההון

מסחר בשוק ההון בבנק מסד - לסחור בבורסה באופן עצמאי