תולדות הבנק

תולדות הבנק

בקיץ תרס"ג (1903) נערכה אסיפת מורים בזכרון יעקב, בראשות פרופסור דוד ילין ובהשתתפות 60 מורים וגננות. באסיפה זו הוחלט על הקמת "הסתדרות המורים העבריים בא"י".

במהלך האסיפה הוקדש מאמץ רב לארגן את כל העוסקים בהוראה הן בארץ ובגולה. לשם כך הוחלט על הקמת מוסדות קבע שינהלו את 'אגודת המורים', כפי שנקראה אז.

בשנת 1929 הוחלט בהסתדרות המורים העבריים (לימים הסתדרות המורים) להקים את בנק מסד כחברה הדדית להלוואות וחסכונות עבור המורים בארץ ישראל.

עם התפתחות המשק, בשנת 1977, לא היו לאגודה אמצעים מספיקים לפעול בהיקף מלא, לא היה בידה הון מספיק שיאפשר מתן הלוואות בתנאים מועדפים, ולכן החליטה האגודה להפסיק את פעולותיה העצמיות והקימה יחד עם בנק הפועלים בע"מ את בנק מסד בע"מ. בנק הפועלים רכש 51% ממניות החברה ו-49% נוספים נותרו בידי האגודה. בנק הפועלים העמיד לרשות בנק מסד בע"מ הון נוסף, שיאפשר פעילות בנקאית רחבה לטובת חברי הסתדרות המורים.
 
בשנת 2008 רכש הבנק הבינלאומי את מניות בנק הפועלים. בשנה זאת קיבל הבנק אישור על היותו חבר בורסה.

בניין ההנהלה של הבנק שכן לאורך השנים בשדרות רוטשילד 80 בתל אביב, על שטחו של בניין התיאטרון הארץ ישראלי שהפך לימים לקולנוע שדרות. משרדי ההנהלה החדשים שוכנים במתחם הבורסה ברמת גן ברחוב אבא הלל 12.

לבנק מסד 21 סניפים ושלוחות ברחבי הארץ.