אמנת שירות

אנו בבנק מחויבים להעניק את השירות ללקוח מתוך ערכים של יושרה, הוגנות, אמינות, כבוד האדם ושוויון. אנו שואפים לצמוח תוך חיזוק מעמדנו כמקום מועדף ובטוח ללקוחותינו לצריכת שירותים בנקאיים המותאמים לצרכיהם. אנו מחויבים לספק את השירותים במקצועיות ומצוינות, תוך לקיחת יוזמה וחדשנות ובהתאמה לסביבת הבנקאות המשתנה, יחד עם שמירה על רמת סיכון מידתית וכל זאת באחריות ומחויבות ובאופן אמין, פתוח ושקוף ללקוחותינו.