מסלולי עמלות

* הבנק רשאי להפסיק את ההטבות בכל עת. כל ההטבות ניתנות למורים ולבני זוגם המצטרפים והמנהלים חשבון עו"ש משכורת בבנק מסד.

התנאים המלאים בעניין המסלולים מפורטים בטפסי הודעת הצטרפות/ביטול. תעריפון העמלות המלא של הבנק ליחידים ולעסקים קטנים עומד לרשות הלקוחות בסניפים,באתר הבנק באינטרנט ובעמדות לשירות עצמי.