פניה לביקורת הפנימית

פונה יקר/ה,

במסגרת ערכי הבנק, כפי שאלה באים לידי ביטוי בין היתר במסגרת הקוד האתי של הבנק, חשוב לבנק להציג בפניך את כל האפשרויות לפנות, גם באופן אנונימי, לפונקציית הביקורת הפנימית בבנק, בכל מקרה שעולה חשש להתנהלות חריגה בקשר לניהול עסקיו של הבנק בהיבט של טוהר מידות (לרבות מעילה, התנהגות לא אתית וכיוב').

אנו מקווים כי דיווח על התנהלות חריגה כאמור יאפשר לבנק  למנוע את התמשכותה ולהפיק לקחים מתאימים לשם מניעת נזק ללקוחות, לבנק ולכל צד רלבנטי.            

בהתאם לכך,  פתוחה בפניך האפשרות לדווח בכל עת על חשש כאמור, לפונקציית הביקורת הפנימית של הבנק ובאמצעים הבאים: 
  • אתר האינטרנט, באמצעות טופס מקוון.
  • בדואר לכתובת: רוטשילד 38 ת"א מיקוד 6688307 עבור הביקורת הפנימית לידי הממונה על פניות לביקורת.
  • באמצעות תא קולי  להשארת הודעות לביקורת בלבד בטלפון: 03-5183981.  


לתשומת ליבך! הפנייה אל הביקורת הפנימית הנה כאמור בעת התקיימו של חשש לחריגות בהיבט של טוהר מידות בלבד.
אין היא מיועדת למתן הוראות לביצוע וכן בירורים/בקשות/הצעות אותם יש להפנות ישירות לסניף בו מתנהל חשבונך או למוקד מסד  call  בטלפון 2448*, וכן אין היא מיועדת להחליף את הפניה ליחידה לפניות הציבור (בין היתר גם באמצעות פניה באתר).