מידע ופעולות בנקאיות

ריכזנו עבורך את כל המוצרים, הפעולות והשירותים המתקדמים של בנק מסד בערוצים השונים, שייקלו עליך בניהול חשבונך.

אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי. 

מתן אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. בחלק מהשירותים הניתנים בהתכתבות עם בנקאי נדרשת בנוסף גם שיחה טלפונית עם הלקוח.