• לקבלת הצעת מחיר לביטוח משכנתא ניתן לפנות לסוכנות הביטוח של הבנק בטלפון: 5176* או 03-9208104 פרטים נוספים אצל יועצי המשכנתאות.

  להורדת טופס אישור העברת פרטים, לקבלת הצעה לביטוח (נכס וחיים) מהבינלאומי סוכנות לביטוח, לחץ כאן

  לקוחות הבנק המנויים לשירותי האינטרנט, רשאים להעביר את הטופס החתום על ידם באמצעות כניסה לחשבונם ולחיצה על "התכתבות עם בנקאי" (הנושא "משכנתא חדשה", נושא משני: "הרשאה להבינלאומי סוכנות לביטוח") ללא צורך בהגעה לסניף.

  גם לאחר שביטחת את המשכנתא בביטוחי משכנתא מתאימים תוכל להחליף חברת ביטוח. 
  באפשרותך  לבצע את כל אחד מהביטוחים באמצעות הבינלאומי סוכנות לביטוח בע"מ בהראל חברה לביטוח בע"מ או באמצעות כל אחת מחברות הביטוח בישראל - בכפוף לדרישת הבנק.
  במקרה בו מבוצע ביטוח המשכנתא (חיים ו/או מבנה) באחת מחברות הביטוח (שלא באמצעות הבינלאומי סוכנות לביטוח בע"מ), יש להעביר העתק מפוליסת הביטוח לאחד מסניפי הבנק או ליח' ביטוח המשכנתאות של הבינלאומי.

  על מנת שתוכלו לקבל משכנתא, דורש הבנק מהלווים לבצע ביטוח נכס וחיים.

  הבנק דורש כי הנכס שישועבד לבנק בגין ההלוואה ומשמש לה כבטוחה, יהיה מבוטח בביטוח מבנה הכולל סעיף שעבוד לטובת הבנק הבינלאומי, התראה לפני ביטול של 30 יום, ביטוח כנגד רעידות אדמה, נזקי אש ונזקי צנרת.

  ביטוח מבנה-נכס

  הבנק דורש כי הנכס שישועבד לבנק בגין ההלוואה ומשמש לה כבטוחה, יהיה מבוטח בביטוח מבנה הכולל בעיקר ביטוח כנגד רעידות אדמה, נזקי אש ונזקי צנרת.

  ביטוח חיים

  ביטוח זה מבטיח לכם שבמקרה של פטירת אחד הלווים המבוטחים חו"ח, חברת הביטוח תשלם לבנק את יתרת ההלוואה שזמן פירעונה טרם הגיע. הצטרפות הלווה לביטוח חיים כפופה לגיל ולבריאות נאותה ובהתאם לתנאי ההתקשרות עם חברת הביטוח.
  תוכלו לבצע את הביטוחים באמצעות סוכנות הביטוח של הבנק או באופן עצמאי - בכפוף לדרישת הבנק.

  לשירותך:
  הבינלאומי סוכנות לביטוח (2005) בע"מ - סוכנות לביטוח בבעלות הבנק טלפון: 5176* או 03-9208104. 
  במקרה נזק ניתן לפנות ישירות לחברת הביטוח בטלפון כפי שמופיע ע"ג הפוליסה שהונפקה לכם או להבינלאומי סוכנות לביטוח בטלפון: 5176* או 03-9208104.

   

  מקבלי משכנתאות שמבוטחים באמצעות הבנק בביטוח מבנה וחיים קבוצתי/קולקטיבי שהצטרפו עד 2006 (לא דרך הבינלאומי סוכנות לביטוח):
  ◦ביטוח חיים - מבוטחים באמצעות הראל חברה לביטוח בע"מ.
  ◦ביטוח מבנה מקיף בניינים - החל מ-01.01.2021, הביטוח נערך במנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ.

  במקרה של נזקי צנרת, על המבוטח לפנות למוקד השירות בטלפון: 9042*  או 072-2707779  תשלום השתתפות העצמית יעשה ישירות מול מוקד השירות.

  במקרה של נזקים אחרים למבנה יש לפנות למוקד מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ 03-7107107 יש לציין כי מדובר על ביטוח מבנה קבוצתי/קולקטיבי

  של הבנק הבינלאומי ולמסור את מספר הלווה. 

  לבירורים ניתן לפנות באמצעות 'התכתבות עם בנקאי' או באמצעות המדור:

  מדור ביטוח משכנתאות של הבינלאומי:

  רחוב יד חרוצים 13, ת"א

  טלפון: 3533*

  פקס: 03-5648283