• בשירות מסד ב- sms מאפשר לך לקבל מידע עדכני וזמין.

  על חשבונך באמצעות קבלת הודעות שבועיות או התראות עפ"י קרטריונים שונים ישירות לטלפון הסלולארי.
   
  למה כדאי להצטרף לשירות :

  • אתה קובע אילו עדכונים תקבל 
  • אתה קובע את השעה הרצויה להתחלת שידור ההודעה
  • היכולת להיות מעודכן בכל מקום: בדרך לעבודה, בחדר הכושר, במסעדה וכו' 
  • היכולת לדעת הכל בזמן אמת ולהגיב במהירות שיא לכל עדכון 
  • הודעות שניתן לקבל:
  • הודעות בגין אחד או יותר מהקרטריונים הבאים, כאשר הפעולה האמורה מתבצעת:
  • יתרת זכות גבוהה מסכום 
  • יתרת חובה גבוהה מסכום
  • תנועת זכות גבוהה 
  • תנועת חובה גבוהה מהסכום 


  סוג המידע שניתן לקבל:

  • הודעות לפי סוג מידע בתדירות שבועית, מידי יום ראשון בהתאם לבחירת השעה הרצויה ע"י הלקוח:
  • יתרה + 4 פעולות 
  • שערוך פח"ק, פקדונות ותוכניות חיסכון 
  • יתרה + 10 פעולות 
  • שערוך תיק ני"ע 
  • חיוב קרוב בכרטיס אשראי

  איך מצטרפים לשירות?

  ניתן להצטרף אצל הבנקאי שלך בסניף, או באמצעות האינטרנט (ללקוחות המנויים על שירות מסד באינטרנט).

  להצטרפות באמצעות מסד באינטרנט יש לבצע את הפעולות הבאות:

  •  לצורך אישור ההסכם גש לתפריט "שירותים ומידע כללי" > "אישור הסכם שירותי SMS" ואשר את הסכם ההצטרפות.
  •  לאחר אישור ההסכם יש לגשת לתפריט "שירותים" > "בנקאות ישירה בסלולארי" ולהגדיר את סוג ההודעות ותדירותם.
  •  לצפייה בהסכם ניתן לפנות לתפריט "שירותים" > "הצגת הסכם שירותי SMS".

  להצטרפות לשירות

   עדכון הגדרות
  ניתן לבטל / לעדכן הגדרות לשירות (מספרי טלפון, קריטריונים וכו') בכל עת. 
  מנויי מסד און-ליין, ברמת שירות המתאימה לביצוע פעולות, יכולים לשנות את סוגי המידע המוקרנים באמצעות אתר הבנק.
  עלות השירות
  השירות  כרוך בדמי מנוי, כמפורט בתעריפון עמלות הבנק.

   
  השירות ניתן ללקוחות כל החברות הסלולאריות הפועלות בישראל.
  שירות ניתן בשפה העברית או אנגלית ( מותנה בבחירת הלקוח).