האפשרות להקפאה/ לביטול הקפאת תשלומי הלוואת המשכנתא כפופה לקריטריונים של הבנק ולאישור הבנק.

הבנק רשאי להפסיק ו/או לשנות את השירות ו/או התנאים לעיל בכל עת.

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

 

 

 

 

 

${loading}