• מסד משכנתאות מעניקים הטבה בלעדית לכל מי שלוקח משכנתא בדלפקי המשכנתאות שבבנק מסד:

    הלוואה צמודת מדד ללא ריבית עד 10% מגובה המשכנתא ועד 100,000 ש"ח (הנמוך מבין שניהם).

    לרשימת דלפקי המשכנתאות בסניפים לחץ כאן
    לפרטים נוספים פנה לסניפים או למוקד הטלפוני 3533*