• החל מחודש יולי 2014, מורים, עובדי הוראה, גימלאים וסטודנטים להוראה יוכלו להיכנס לסניפי בנק מסד ולברר אודות ההלוואות והמענקים המותנים. 
    המסמכים הנדרשים לקבלת ההלוואה או המענקים המותנים: 

    • הצגת תעודת זהות וספח
    • שלושה תלושי משכורת / גימלה אחרונים (יש להגיע עם תלושים מקוריים בלבד). 
    • לסטודנטים להוראה, מכתב זכאות ממוסד הלימודים. 
    להלן מסלולי הלוואות והמענקים המותנים: