• ההלוואות והמענקים

  החל מחודש יולי 2014, מורים, עובדי הוראה, גימלאים וסטודנטים להוראה יוכלו להיכנס לסניפי בנק מסד ולברר אודות ההלוואות והמענקים המותנים. 
  המסמכים הנדרשים לקבלת ההלוואה או המענקים המותנים: 

  • הצגת תעודת זהות וספח
  • שלושה תלושי משכורת / גימלה אחרונים (יש להגיע עם תלושים מקוריים בלבד). 
  • לסטודנטים להוראה, מכתב זכאות ממוסד הלימודים. 
  להלן מסלולי הלוואות והמענקים המותנים: