• מורים ועובדי הוראה,גמלאים וסטודנטים להוראה,

  בנק מסד הוסמך להעניק הלוואות בריבית חשכ"ל של משרד האוצר למורים ועובדי הוראה, מענקים מותנים של משרד החינוך לסטודנטים להוראה.

  לקבלת הלוואה או מענקים המותנים גשו אל סניף בנק מסד הקרוב והביאו עמכם:

  • הצגת תעודת זהות וספח
  • שלושה תלושי משכורת / גימלה אחרונים (יש להגיע עם תלושים מקוריים בלבד). 
  • לסטודנטים להוראה, מכתב זכאות ממוסד הלימודים. 
   מסלולי הלוואות והמענקים המותנים: