*מענקי משרד האוצר.אישור האשראי וסכום הזכאות כפוף לקריטריונים משרד החינוך.
פרסום זה אינו מהווה הצעה או המלצה או התחייבות למתן האשראי. הריבית נכונה ל-01.04.22 1.71%.
אי עמידה בפירעון ההלוואות עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

${loading}