• רק לעמיתי אשמורת ורק בבנק מסד. הלוואה לכל מטרה בתנאים בלעדיים!
    • גובה ההלוואה עד 25,000 ש"ח
    • ריבית קבועה של 1% בלבד, בתוספת הצמדה למדד
    • עד 25 חודשים להחזר

    לפרטים נוספים פנה עכשיו לסניף הבנק שלך או חייג 2446*

    הלוואה לכל מטרה בתנאים בלעדיים!