• טייטל גבי
  מנהל כללי
  מנהל עסקים ראשי ומנהל סיכונים פיננסיים

  ניסנקורן איריס 
  סגן מנהל כללי
  ראש אגף בנקאות ונכסי לקוחות

  רונית עוזיאל
  סגן מנהל כללי
  ראש אגף האשראי

  אלון שפירא, רו"ח
  סגן מנהל כללי
  ראש אגף חשבות וחשבונאי ראשי