• תהליך ייעוץ

  שלב א' - סקירת כלל הנתונים הבנקאיים
  בשלב הראשון ננתח לעומק את חשבונות הבנק שלך, השקעותיך הקיימות וכלל הנתונים הכספיים שלך. המידע שמתקבל בעקבות ניתוח הנתונים משחק תפקיד חשוב בבחירת אפיקי ההשקעה המתאימים והטובים ביותר עבורך. 
   
  שלב ב' - בחינת  צרכים
  מהן מטרות  ההשקעה? לאחר שהתקבלו כל הנתונים, נתקדם יחד לשלב השני בתהליך - בחינת צרכי ההשקעה.  בשלב זה מוגדרים  על ידך מטרות ההשקעה (חיסכון לפרישה, חיסכון לדיור, השקעה  ספקולטיבית וכו') ואופי ההשקעה (סולידי או ספקולטיבי, רמת הנזילות הדרושה ועוד).  
   
  היועץ המלווה בוחן  את כל הנתונים  שהתקבלו עד לשלב זה באמצעות מודלים ממוחשבים ולאור תחזיות כלכלני קבוצת הבנק הבינלאומי, ומגבש את סל המוצרים הכלכליים שיעניקו לך את התשואה הגבוהה ביותר במסגרת המטרות שהגדרת: תוכניות חיסכון, פקדונות, פקדונות  מובנים, קרנות נאמנות וניירות ערך.
   
  שלב ג' - סיכום  התהליך: מהן  ההמלצות  שלנו? 
  בסיום תהליך הייעוץ, יעניק  לך היועץ תדפיס מפורט, הסוקר את כל שלבי תהליך הייעוץ ומצביע על האפיקים הנבחרים ועל משקלם של המוצרים השונים המומלצים לתיק  ההשקעות שלך. 
   
  שלב ד' - ישום  המסקנות: ההחלטה  הסופית בידיים שלך
  לאחר שכל הנתונים בידיך, ניתן להחליט אם  ברצונך להכניס שינויים בתוצאות הניתוח, או לעבור לשלב הבא וליישם אותן.