•  

     התחברות באמצעות שני גורמי אימות יכולה למנוע מאחרים.

     להיכנס לחשבון גם אם יש להם את הסיסמה שלך.* 

    דוגמא: הסיסמה הקבועה וסיסמה חד פעמית שתשלח לנייד.

    הצטרפו ללקוחות הבנק שהוסיפו שכבת אבטחה לחשבון שלהם. לחץ כאן

    * יש להזדהות בכניסה לאתר טרם הכניסה למסך ההצטרפות.