• תמונה של יד מחזיקה בנייד שרשום בו שנוסף אימות דו שלבי בכניסה לחשבון

   

  עדיף להיות בצד הבטוח - תמונה של סמל אבטחת מידע

   התחברות באמצעות שני גורמי אימות יכולה למנוע מאחרים.

   להיכנס לחשבון גם אם יש להם את הסיסמה שלך.* 

  מתחברים באמצעות שני גורמי אימות - תמונה של מחשב ונייד

  דוגמא: הסיסמה הקבועה וסיסמה חד פעמית שתשלח לנייד.

  הצטרפו ללקוחות הבנק שהוסיפו שכבת אבטחה לחשבון שלהם. לחץ כאן

  * יש להזדהות בכניסה לאתר טרם הכניסה למסך ההצטרפות.