תעריף ביצוע פעולות כמצויין בתעריפון הבנק או בהתאם להטבות המוגדרות בחשבון. 

${loading}