*למעבירי משכורת בגובה 4000 ש"ח ומעלה.
**מותנה בשימוש חודשי בכרטיסי אשראי בנקאי במינימום 2,500 ש"ח
***בניכוי מס כחוק. . 
****( בפיקדון ניירות ערך החל מ- 150,000 ש"ח ).
בתנאי ההלוואות, שיעור הריבית ושאר ההטבות עשויים לחול שינויים מעת לעת בהתאם להחלטת הבנק, למצב בשוק ההון והוראות החוק.
מתן ההלוואות נתון לשיקול הבנק. הבנק רשאי להפסיק את תנאי המבצע ו/או להפסיקו בכל עת.
אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

 

${loading}