תעודת זכאות

אישור לקבלת משכנתא לזכאים ממשרד הבינוי והשיכון

על מנת לקבל משכנתא לזכאים יש להציג תעודת זכאות. התעודה מהווה אישור לכך שהינכם זכאים למשכנתא ממשרד הבינוי והשיכון. תעודת הזכאות מפרטת את מספר הנקודות שצברתם, על-פיהם ייקבעו התנאים המועדפים, גובה סכום המשכנתא ואופן הסיוע לרכישת דירה.

איך מקבלים תעודת זכאות?
תעודת זכאות למשכנתא של משרד השיכון והבינוי ניתן להנפיק תעודת זכאות בכל אחד מדלפקי המשכנתאות בסניפי קבוצת הבינלאומי.
מהם המסמכים הנדרשים להנפקת התעודה?
  • תעודת זהות (כולל ספח מעודכן עם הפרטים האישיים ופרטי הילדים). 
  • תעודת עולה (לעולים חדשים בלבד).
  • תעודת נישואין או אישור הרשמה לנישואין (תאריך הנישואין העתידי חייב להיות במהלך תקופה של עד 3 חודשים מיום הגשת הבקשה). 
  • אישור עדכני על הריון מחודש חמישי ומעלה (חתום ע"י רופא ממוסד רפואי מוכר) 
  • אישור מקצין העיר על שירות צבאי חובה/שירות לאומי ומשך השירות (של שני בני הזוג). 
  • פרטיים מלאים על אחים ואחיות (כולל אחים שנפטרו) - שם פרטי ומשפחה, שנת לידה, מס' זהות וכתובת מגורים בארץ. 
במקרים מסוימים יידרשו מסמכים נוספים.
למעבר למחשבון זכאות