הגשת בקשה לערבות באתר הבנק

ערבויות בנקאיות בקליק

עד כה, מבקשי ערבות בנקאית נדרשו להגיע לבנק בשעות הפעילות על מנת להגיש בקשה לערבות, אך כעת, בנק מסד משיק עבור לקוחותיו שירות חדש: הגשת בקשת ערבויות בנקאיות באופן דיגיטלי, על גבי ממשק מאובטח, המאפשר את הגשת הבקשה באתר הבנק בכל שעות היממה. 

בקשות לערבויות בנקאיות יתאפשרו לבעלי חשבונות פרטיים או יחידים בבנק, כמו גם למורשי חתימה ומורשי גישה בחשבונות תאגיד. התהליך עצמו מנוהל באופן פשוט ונוח, וכל שיש לעשות הוא להגיש את הבקשה באמצעות אתר הבנק. במידת הצורך, ניתן לצרף לבקשה נוסח של כתב ערבות בנקאית. 

סרטון הדרכה

אין לראות באמור לעיל משום התחייבות הבנק להוצאת ערבות בנקאית או מתן אשראי. הוצאת הערבות ומתן אשראי כפופים לשיקול דעתו של הבנק ולהמצאת בטחונות, ככל שידרשו. הבקשה תיחשב כסופית רק לאחר חתימה על טופס הבקשה המקובל בבנק, על פי זכויות החתימה שנמסרו לבנק. אי עמידה בפירעון האשראי  עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

באפשרותך לבקש בכל עת את הסרתך מרשימות שיווק אשראי, על ידי פנייה לסניפך, לרבות באמצעות שירות התכתבות עם בנקאי.