הטבות והקלות לתושבי העוטף

הבנק משתתף בצער משפחות הנרצחים, בדאגה לחטופים, מאחל החלמה מהירה לפצועים ומחזק את ידי חיילי צה"ל, כוחות הביטחון והמתנדבים. אנו פועלים ככל הניתן על מנת לאפשר ללקוחותינו להמשיך ולקבל שירות וסיוע פיננסי בתקופה קשה זאת. בתקווה לימים שקטים יותר.

קו חירום לתושבי הדרום 03-5130084

לקוחות יקרים,

גם בימים אלו חשוב לנו להיות זמינים עבורכם, הקמנו מוקד טלפוני ייעודי לתושבי העוטף' העוטף וקו העימות בצפון במספר 2446*

גם בימים אלו חשוב לנו להיות זמינים עבורכם, הקמנו מוקד טלפוני ייעודי לתושבי הדרום, העוטף וקו העימות בצפון במספר 03-5130084.

שעות פעילות המוקד בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 08:00-19:00, ובימי שישי בין השעות 08:00-13:00.

6 חודשי הפוגה מתשלום המשכנתא לבעלי נכס בעוטף

הבנק מודיע על הטבה בתחום המשכנתאות לעוטף עזה במסגרתה יקבלו הלווים הגרים בישובי העוטף להם נכס משועבד באזור שישה חודשי שקט מתשלום המשכנתא: 

סך התשלומים שיידחו ייפרסו כהלוואה נפרדת ללא ריבית לתקופה של חמש שנים מתום תקופת הדחייה, כאשר התשלום בגינה יחל בחלוף שנה למשך 4 שנים.

לבקשת הקפאת תשלומים יש לפנות באמצעות 'התכתבות עם בנקאי'>  (תחת נושא ראשי: טיפול במשכנתא קיימת, נושא משני: הקפאת תשלומי משכנתא)

הגשת הבקשה תתאפשר עד ה- 30.06.24.

אוכלוסייה זכאית:

לקוחות תושבי העוטף והדרום שהנכס המשועבד וכתובת המגורים עד 7 ק"מ מגבול רצועת עזה

* בהתייחס לדירה ראשונה ומשפרי דיור בלבד.

* הפטור מהתשלום החודשי ינתן אוטומטית לפי כתובת המעודכנת במאגרי הבנק. במידה והלקוח מתגורר בישוב מזכה והנכס המשועבד לבנק באיזור זה ולא התקבל זיכוי בגין החזר המשכנתא ניתן לפנות לבנק באמצעות התכתבות עם בנקאי לצורך בירור הנושא.

*בהלוואות גישור הפטור מהתשלום החודשי יהיה עבור תשלום הריבית בלבד.

הלוואות ללא ריבית לתושבי העוטף

לקוחות תושבי העוטף יכולים לבחור אחת מההלוואות הבאות:​

 • הלוואה עם החזר בתשלומים – הלוואה ללא ריבית וללא הצמדה,  בסכום של עד 20,000 ₪, לתקופה של עד 24 חודשים.
 • הלוואה עם החזר בסוף תקופה (ללא החזרים שוטפים) – הלוואה לא ריבית וללא הצמדה, בסכום של עד 10,000 ₪, לתקופה של עד חצי שנה (תשלום מלוא הקרן בסוף תקופה).

לבקשת ההלוואה יש לפנות לסניף באמצעות 'התכתבות עם בנקאי'

* הזכאות להטבה הינה אחת ללקוח, הגשת הבקשה תתאפשר בשלב זה עד ה- 30.06.24.

דחיית תשלומי הלוואה ללא ריבית וללא הצמדה

דחיית תשלומי הלוואה

מתקשה לעמוד בהחזרים החודשיים של ההלוואה שלך?

באפשרותך להגיש בקשה לדחייה זמנית (הקפאה) של עד 3 תשלומי ההלוואה שלך.

הדחייה תעשה ע"י פירעון ההלוואה הקיימת והקמה מחדש עם 3 חודשי גרייס באותם תנאים של ההלוואה המקורית.

להגשת הבקשה יש להיכנס ל'התכתבות עם בנקאי' באתר המזוהה >או בפנייה ישירה לסניף.

אוכלוסייה זכאית:

לקוחות תושבי העוטף והדרום (לקוחות שגרים עד 30 ק"מ מגבול רצועת עזה לרשימת היישובים >)
משרתי מילואים ומגויסי צו 8 (בכפוף להצגת אסמכתא/הצהרת לקוח)
משתתפי מסיבת הנובה (בכפוף להצגת אסמכתא)
אוכלוסייה שפונתה מביתה (ע"י גורם מדיני רשמי)
בעלי קרבה ראשונה (בני זוג, הורים וילדים) להרוגי המלחמה או לחטופים או לנעדרים (בכפוף להצהרת לקוח)


לקוחות שכבר מימשו את האפשרות לדחייה יכולים לפנות ולבקש דחייה של 3 חודשים נוספים.

הגשת הבקשה תתאפשר עד ה- 31.03.24.


פטור מתשלום ריבית על יתרות חובה מאושרות בחשבון העו"ש ללקוחות פרטיים (אוברדרפט)


פטור מתשלום ריבית על יתרות חובה מאושרות בחשבון העו"ש ללקוחות פרטיים (אוברדרפט) 

 • עד לסכום של 10,000 ₪ או עד לגובה המסגרת המאושרת - הנמוך מבין השניים 
 • ההטבה תינתן בין התאריכים: 15.07.24- 15.10.23 (ללקוחות אשר בתאריך 13.10.23, חשבון העו"ש שלהם היה ביתרת חובה)
 • הפטור יינתן אוטומטית ללא צורך בפנייה לסניף

אוכלוסייה זכאית:

 • לקוחות תושבי העוטף והדרום (לקוחות שגרים עד 30 ק"מ מגבול עוטף עזה -לרשימת היישובים)
 • אוכלוסייה שפונתה מביתה (ע"י גורם מדיני רשמי)
 • משתתפי מסיבת הנובה/פסיידאק/מידברן ( בכפוף להצגת אסמכתא)
 • בעלי קרבה ראשונה משפחות למי שקיפחו את חייהם או לחטופים או לנעדרים (בכפוף להצהרת לקוח)
 • משרתי מילואים אשר התקבל בחשבונם הפרטי מענק מילואים בחודש ינואר יקבלו את ההטבה באופן אוטומטי לחשבונם בין התאריכים 01.04.2024-30.06.24 אם חשבון העו"ש שלהם היה ביתרת חובה בתאריך 03.03.2024.

* הפטור מהתשלום החודשי ינתן אוטומטית לפי כתובת המעודכנת במאגרי הבנק. במידה והלקוח מתגורר בישוב מזכה ולא התקבל זיכוי כאמור לפנות לבנק באמצעות התכתבות עם בנקאי לצורך בירור הנושא.

פטור מלא מעמלות לתקופה של 6 חודשים

 פטור ממגוון עמלות, לרבות דמי כרטיס אשראי, לתקופה של 6 חודשים​ (למעט פעילות מט"ח, ני"ע, סחר חוץ, יהלומים)*.

הפטור יינתן אוטומטית ללא צורך בפנייה לסניף, למעט במקרים בהם נדרשת הצהרת לקוח לצורך שיוך לאוכלוסייה הזכאית.

אוכלוסייה זכאית:

לקוחות תושבי העוטף והדרום (לקוחות שגרים עד 30 ק"מ מגבול עוטף עזה 
משתתפי מסיבת הנובה (בכפוף להצגת אסמכתא)
משרתי מילואים ומגויסי צו 8 (בכפוף להצגת אסמכתא/הצהרת לקוח)
אוכלוסייה שפונתה מביתה (ע"י גורם מדיני רשמי)
בעלי קרבה ראשונה (בני זוג, הורים וילדים) להרוגי המלחמה או לחטופים או לנעדרים (בכפוף להצהרת לקוח)

 
הפטור ינתן על עמלות המפורטות בתעריפון כמפורט:
חלק 1 - חשבון עובר ושב (כולו)
חלק 2 - מידע, הודעות והתראות (כולו)
חלק 3 - אשראי (כולו)
חלק 6 - כרטיסי אשראי (כולו, למעט עמלות - (7) עסקאות במט"ח, ( 8) משיכת מט"ח בחו"ל, (9) רכישת מט"ח מחו"ל)


* הפטור יינתן לתקופה של 6 חודשים החל מה- 31.10.2023. במקרה וזכאות הלקוח תיכנס לתוקף במהלך התקופה יבוצע החזר רטרואקטיבי על חיובי העמלות.

* הפטור מהתשלום החודשי ינתן אוטומטית לפי כתובת המעודכנת במאגרי הבנק. במידה והלקוח מתגורר בישוב מזכה ולא התקבל זיכוי כאמור לפנות לבנק באמצעות התכתבות עם בנקאי לצורך בירור הנושא.

גריעת שיקים ממנין השיקים המסורבים

בתקופת המלחמה נקבעו הקלות בנושא ספירת שיקים שחזרו לעניין הגבלת חשבון.

במקרים מסוימים, הקלות אלו הן אוטומטיות ובמקרים אחרים הלקוח נדרש לפנות אל הבנק בבקשה לגרוע שיק ממניין השיקים שחזרו*

ההקלה ניתנת עבור שיקים שהוצגו בין התאריכים 01.11.23 עד לתאריך 21.1.24.

אוכלוסייה זכאית:

 • לקוחות שמענם הרשום הוא באחד מהיישובים ברשימה  (לרשימת היישובים )  (גריעה אוטומטית) ** 
 • משרתי מילואים ומגויסי צו 8 ובני זוגם (עפ"י הצהרה)
 • נעדר, חטוף או שבוי ובעלי קרבה ראשונה (בני זוג, הורים אחים וילדים) להרוגי המלחמה או לחטופים/שבויים או לנעדרים (עפ"י הצהרה)
 • פצועי פעולות האיבה ובעלי קרבה ראשונה (בני זוג, הורים, אחים וילדים) (עפ"י הצהרה)

חברה שיש לה חמישה בעלי מניות לכל היותר אם בעל מניות  הוא יחיד  המחזיק ב– 50% מאמצעי השליטה בה לפחות, או שותפות רשומה שיחיד משתתף בניהול עסקיה ושולט ב 50% מנכסיה 

ככל שהנך עונה לאחד מהתנאים המפורטים לעיל, עליך לפנות לבנק - באמצעות 'התכתבות עם בנקאי' באתר או בפנייה ישירה לסניף, לצורך הסדרת הנושא ומתן הצהרה בהתאם.

* גריעת השיק אינה פוטרת מהשלכות נוספות שעלולות להיות לאי תשלום השיק, כדוגמת השפעה שלילית על חיתום האשראי של הלקוח וזכות המוטב לפעול לגביית השיק באמצעות לשכת ההוצאה לפועל. דיווחים למאגר נתוני האשראי בתקופה האמורה, יהיו בהתאם להנחיות הממונה על שיתוף בנתוני אשראי.

** ההקלה בגריעת שיקים תינתן אוטומטית לפי כתובת המעודכנת במאגרי הבנק. במידה והלקוח מתגורר בישוב מזכה והכתובת בבנק שונה עליו לפנות לבנק באמצעות התכתבות עם בנקאי לצורך הסדרת הנושא.

הטבות נוספות לכלל הלקוחות

בנק מסד מציע מגוון הקלות ופתרונות למצב ללקוחותיו.

לצפייה בהקלות והטבות נוספות לכלל הלקוחות >

לתשומת ליבך, על מנת לשקול כדאיות נטילת ההלוואה יש לבדוק את מכלול הנכסים וההתחייבויות בחשבונך לרבות התשואה בגינם, המידע מפורט באתר האינטרנט.  אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו . ההצטרפות לשירותים הישירים וביצוע פעולות הינם בכפוף לקריטריונים של הבנק ובחתימה על הטפסים הרלוונטיים. הבנק רשאי לשנות את תנאי המבצע ו/או המוצרים או להפסיק להציעם בכל עת.  פריים – "הריבית הבסיסית" הנקבעת על ידי הבנק ומשתנה מעת לעת. אי עמידה בפרעון ההלוואות עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

האמור לא חל על לווה שנמצא בהליך משפטי או לווה שהיה בפיגור בתשלומי ההלוואה בתאריך ה-15.10.23, לתקופה העולה על 180 יום מיום תחילת הפיגור