פיקדון סער

בבנק מסד נהנים מהטבות שווה במיוחד – נשארים יותר- נהנים יותר!!!
פיקדון שקלי לשנתיים עם תחנות יציאה כל 3 חודשים וריבית קבועה מדורגת עולה.
הפיקדון מאפשר לך להנות גם מריבית משתפרת וגם מגמישות, בהתאם לתקופות הריבית כפי שהוגדרו לפיקדון.
מינימום להפקדה: 10,000 ₪ 

להפקדה יש לפנות לבנקאי בסניף או למסד Call. 

אין לראות בפרסום זה משום הצעה או התחייבות לקבלת פיקדון כלשהו. התנאים המלאים והמחייבים של כל פיקדון מפורטים במסמכי ההפקדה הרלוונטיים . הבנק רשאי לשנות את תנאי הפיקדונות המוצעים או להפסיק להציעם בכל עת.  מידע על שיעורי ריבית על הפקדות ניתן למצוא באתר הבנק, מסד Call בטלפון 2446* או ובסניפי הבנק. טווחי הריביות בפיקדונות השונים עשויים להשתנות בהתאם לסכום ההפקדה ו/או תקופת ההפקדה. ניתן לבצע הפקדות למגוון הפיקדונות והחסכונות השקליים באמצעות מערכת מסד אונליין וזאת בהתאם לקיום הרשאה מתאימה בחשבון.