פיקדון גולן

פיקדון שקלי בריבית משתנה לתקופה של שנה עם תחנות יציאה כל שבוע.
הריבית הינה ריבית משתנה והמרווח המנוכה מריבית ה"פריים" משתפר מדי תקופה.
תחנות היציאה השבועיות מאפשרות נזילות גבוהה וגמישות בניהול הפיקדון.
מינימום להפקדה 10,000 ש"ח. 

להפקדה יש לפנות לבנקאי בסניף או למסד Call. 

אין לראות בפרסום זה משום הצעה או התחייבות לקבלת פיקדון כלשהו. התנאים המלאים והמחייבים של כל פיקדון מפורטים במסמכי ההפקדה הרלוונטיים . הבנק רשאי לשנות את תנאי הפיקדונות המוצעים או להפסיק להציעם בכל עת.  מידע על שיעורי ריבית על הפקדות ניתן למצוא באתר הבנק, מסד Call בטלפון 2446* או ובסניפי הבנק. טווחי הריביות בפיקדונות השונים עשויים להשתנות בהתאם לסכום ההפקדה ו/או תקופת ההפקדה. ניתן לבצע הפקדות למגוון הפיקדונות והחסכונות השקליים באמצעות מערכת מסד אונליין וזאת בהתאם לקיום הרשאה מתאימה בחשבון.