פיקדון אדיר

השקעה לשנה בריבית עולה עם אפשרות למשיכה כל 3 חודשים

פיקדון המאפשר לך ליהנות מריבית משתפרת מידי תקופה בהתאם לתקופת הפיקדון.

בנוסף, אפשרות למשיכת הכספים בתחנות יציאה, כל 3 חודשים מאפשר גמישות בניהול ונזילות הכספים.

סכום מינימום להפקדה - 10,000 ש"ח.

אין לראות בפרסום זה משום הצעה או התחייבות לקבלת פיקדון כלשהו. התנאים המלאים והמחייבים של כל פיקדון מפורטים במסמכי ההפקדה הרלוונטיים . הבנק רשאי לשנות את תנאי הפיקדונות המוצעים או להפסיק להציעם בכל עת.  מידע על שיעורי ריבית על הפקדות ניתן למצוא באתר הבנק, מסד Call בטלפון 2446* או ובסניפי הבנק. טווחי הריביות בפיקדונות השונים עשויים להשתנות בהתאם לסכום ההפקדה ו/או תקופת ההפקדה. ניתן לבצע הפקדות למגוון הפיקדונות והחסכונות השקליים באמצעות מערכת מסד אונליין וזאת בהתאם לקיום הרשאה מתאימה בחשבון.