מגוון הטבות לחברי הסתדרות המורים

לפותחי חשבון משכורת

  • הלוואה 4U

ללא ריבית וללא הצמדה עד 30,000 ₪ ועד 24 תשלומים

  • רק לעמיתי אשמורת וחברי הסתדרות המורים

​​הלוואה עד 130,000 ₪ בריבית פריים מינוס 0.5% עד 72 תשלומים**

  • כרטיס אשראי אשמורת

כרטיס אשראי אשמורת חינם ללא דמי כרטיס

ללקוחות כל הבנקים ללא צורך בהעברת משכורת

  • מגוון הלוואות בריבית חשכ”ל

​ מגוון הלוואות לעובדי הוראה במשרד החינוך בריבית חשכ”ל ***

  • הלוואת אשמורת 

עד 25,000 ₪ ל 25 תשלומים, הלוואה צמודה למדד + 1%

  • הלוואה מיוחדת

הלוואה עד 36,000 ₪ ועד 36 תשלומים בריבית פריים+ 0.9%

  • רק לחברי הסתדרות המורים

​הלוואה בריבית חשכ”ל*** גם לחברי הסתדרות המורים שאינם מקבלים משכורת ממשרד החינוך עד 15,000 ₪ ועד 24 תשלומים

  • אופק להשתלמות

​חיסכון להפקדה חודשית****
לתקופה של 6 שנים בריבית פריים - 1.75%. גם ריבית גבוה, גם תחנות יציאה וגם גמישות בהפקדות.

משכנתאות בתנאים נוחים

חושבים לרכוש דירה למגורים או להשקעה, רוצים למחזר משכנתא או לשפץ את הדירה שלכם?

תוכלו לעשות זאת באמצעות צוות המומחים המקצועיים של מסד.

מקבלים משכנתא בבנק מסד נהנים מהלוואה צמודת מדד ללא ריבית עד 10% מגובה המשכנתא ועד 100,000 ₪ (הנמוך מבין שניהם) *

ניתן לקבל פרטים והפניות באמצעות כל סניפי בנק מסד או במוקד הטלפוני 3533 *

*למעבירי ומנהלי משכורת מעל 5000 ₪ ** ריבית הפריים נכון ליום 01.02.24 הינה 6% *** ריבית החשכ”ל ליום 01.04.24 הינה 4.50%. מתן ההלוואות נתון לשיקול הבנק. הבנק רשאי להפסיק את מתן ההטבות בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. **** חיסכון שקלי בריבית משתנה ריבית “פריים” בניכוי 1.75% / תחנות יציאה, מתום שנתיים ובכל שנה לאחר מכן / סכום הפקדה להוראה 100 ₪ עד 2000 ₪ / אפשר גם להגדיל/להקטין סכום ההוראה וכן ניתן להקפיא הוראה.