חבילת אקסטרה CLASS

בנק מסד מזמין אתכם ליהנות ממגוון הטבות נוספות:

  • ​כרטיס ”אשמורת” המקנה מגוון הטבות, מבצעים והנחות ומעניק פטור מדמי כרטיס
  • הלוואה לרכישת רכב חדש עד 100% מהמחיר ועד 150,000 ש”ח
  • מסד להשתלמות - קרן חסכון בהשתלמות ששומרת על רמת ההכנסה שלכם גם בשנת שבתון
  • ייעוץ וליווי אישי בהשקעות
  • הנחות והטבות בתוכניות חסכון, פיקדונות בשקלים, ניירות ערך ומטבע חוץ, ועוד
  • לפרטים נוספים ולקבלת מידע חייגו עכשיו 2446* מכל טלפון.

כל ההטבות ללקוחות המצטרפים והמנהלים חשבון עו"ש משכורת בבנק בגובה 4,000 ש"ח ומעלה ולמשך 36 חודשים.
בתנאי ההלוואות, שיעור הריבית ושאר ההטבות עשויים לחול שינויים מעת לעת בהתאם להחלטת הבנק, למצב בשוק ההון והוראות החוק.
כל האמור אינו בגדר של ייעוץ השקעה, המלצה ו/או חוות דעת, אלא נועד לשמש הבהרה והסברה בלבד ואינו מהווה תחליף למידע אישי הניתן בסניף הבנק וכפוף להוראות החוק.
מתן ההלוואות נתון לשיקול הבנק. הבנק רשאי להפסיק את תנאי המבצע ו/או להפסיקו בכל עת.
*קבלת האשראי מותנית בהגשת בקשה לבנק ובאישורה על ידו לפי שיקול דעתו הבלעדי ובכפוף לתנאיו.
**למעבירי משכורת, החזר עד 5 שנים. ריבית הפריים נכון ליום 5.1.24 היא % 6 .

 

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.