הקוד האתי

הקוד האתי של בנק מסד הינו תעודת הזהות הערכית של הבנק. הקוד והערכים אותם הוא מייצג מעצבים את התשתית הערכית לפעילותנו כבנק ומשמשים מצפן ערכי לכל העובדים. 
הקוד מציב רף גבוה שיש לשאוף אליו, של הראוי והנכון ומהווה הצהרה ברורה ומפורשת לכל מה שאנו מאמינים בו ושואפים לקיים.
 
הערכים המובילים בקוד האתי:
 
יושרה, הוגנות ואמינות
מצוינות ומקצועיות
אחריות ומחויבות
יוזמה חדשנות
שקיפות ופתיחות
כבוד האדם
 
המטרות העיקריות של הקוד האתי:
 
ליצור סביבה ערכית ומוסרית בבנק בכל מקרה שהחוק ו/או הנוהל, אינם חד משמעיים.
להציג את הערכים המנחים את פעילותנו מול לקוחות, סביבת העבודה ולמול האחריות החברתית של הבנק.
להבהיר את האופן בו הערכים מיושמים בחיי היום יום, באמצעות כללי ההתנהגות המייצגים כל ערך. 
לשמש מורה דרך ערכי  במצבים של קונפליקט או דילמות אפשריות בחיי העבודה.
לסייע לעובדים בבחירת הדרך הראויה ולכוון את תהליכי קבלת החלטות הן במישור העסקי והן במישור הבינאישי.

על מי חל הקוד האתי?
 
הקוד האתי חל על  כל עובדי בנק מסד , בכל הדרגים ובכל התפקידים וכן על חברי ההנהלה והדירקטוריון. הבנק מייחס חשיבות רבה ליישום הקוד במכלול הפעילות של הבנק, בכל מערכות היחסים הקיימות ומצפה מכל עובדי הבנק, חברי ההנהלה והדירקטוריון לפעול ברוח הערכים המוצגים בקוד.

הקוד האתי משמש כמסמך הצהרתי מחייב בכל פעילות הבנק, כלפי לקוחותיו, כלפי עובדיו, וכלפי סביבתו- מתחרים, ספקים, הקהילה ואחרים להם יש קשר עם הבנק.

רצ"ב קובץ המפרט את הקוד האתי.