מועדון מורים חופשי

מועדון מורים חופשי

בבנק מסד מבינים במתמטיקה!

אצלנו תהנה ממועדון העמלות המשתלם ביותר! 

מועדון מורים חופשי נותן לך פטור מתשלום בגין פעולות עו"ש בערוץ ישיר ופעולות עו"ש באמצעות פקיד,

בעלות ייחודית של 10 ש"ח בלבד בחודש.

* הבנק רשאי להפסיק את הטבות בכל עת. כל ההטבות ניתנות למורים ולבני זוגם המצטרפים והמנהלים חשבון עו"ש משכורת בבנק מסד.