חסכון לכל ילד

תוכנית חסכון לכל ילד של משרד האוצר וביטוח לאומי

,הורים יקרים

החל מחודש ינואר 2017 פתח המוסד לביטוח לאומי תוכנית חיסכון אישית לכל אחד מילדיכם, הזכאי לקצבת ילדים- תוכנית החיסכון תנוהל בבנק או בקופת גמל על פי בחירתכם. 

ב - 1.6 הסתיימה תקופת בחירת תוכנית חיסכון לכל ילד, החל מתאריך זה פתח ביטוח לאומי תוכנית חיסכון באופן אקראי בקופת גמל או בבנק בהתאם למסלולי ברירת המחדל.

בתוכנית חיסכון לכל ילד יופקדו ע"י המוסד לביטוח לאומי 55 ש"ח בכל חודש לכל ילד, עד הגיעו לגיל 18.

אתם ההורים, תוכלו להוסיף לחיסכון של כל ילד 55 ש"ח נוספים בחודש שישולמו מתוך קצבת הילדים, כך שסכום החיסכון החודשי יוכפל, ויעמוד על  110 ש"ח בחודש.  

כשימלאו לילדכם 18 שנים, יופקד ע"י המוסד לביטוח לאומי, מענק בסך 550 ש"ח לחיסכון. כספי החיסכון שנצברו יעמדו לרשות הילד, והוא יוכל למשוך אותם באישור ההורה.

אם כספי החיסכון לא יימשכו עד שימלאו לילד 21 שנה, יופקד ע"י המוסד לביטוח לאומי מענק נוסף בסך  550 ש"ח לחיסכון, והילד יוכל למשוך את כספי החיסכון לפי החלטתו.

למידע נוסף על התוכנית, ניתן להיכנס לאתר התוכנית הייעודי במשרד האוצר בכתובת: hly.gov.il