פיקדון איתן

פיקדון "איתן" - פיקדון שקלי עם ריבית קבועה

פיקדון לשנה עד שנתיים בריבית קבועה 

סכום מינימום להפקדה- 1000 ש"ח.