אופק להשתלמות

חיסכון בהפקדה חודשית עם ריבית אטרקטיבית

אופק להשתלמות  - פיקדון בהפקדה חודשית קטנה שחושבת רחוק!

גם ריבית גבוהה , גם תחנות יציאה , גם גמישות בהפקדות! 

    • חיסכון שקלי בריבית משתנה - ריבית "פריים" בניכוי 1.75%
    • חיסכון לתקופה של 6 שנים
    • תחנות יציאה-מתום שנתיים ובכל שנה לאחר מכן

לביצוע הפקדה 

(לפני הכניסה לביצוע ההפקדה יש להזדהות באמצעות שם משתמש וסיסמא)

אין לראות בפרסום זה משום הצעה או התחייבות לקבלת פיקדון כלשהו. התנאים המלאים והמחייבים של כל פיקדון מפורטים במסמכי ההפקדה הרלוונטיים . הבנק רשאי לשנות את תנאי הפיקדונות המוצעים או להפסיק להציעם בכל עת.  מידע על שיעורי ריבית על הפקדות ניתן למצוא באתר הבנק, מסד Call בטלפון 2446* או ובסניפי הבנק. טווחי הריביות בפיקדונות השונים עשויים להשתנות בהתאם לסכום ההפקדה ו/או תקופת ההפקדה. ניתן לבצע הפקדות למגוון הפיקדונות והחסכונות השקליים באמצעות מערכת מסד אונליין וזאת בהתאם לקיום הרשאה מתאימה בחשבון.