סוגי חסכונות

מנוף גמיש

תוכנית חסכון צמוד מדד ל – 15 שנה עם אפשרות יציאה מתום 5 שנים
סכומי הפקדה: בהוראת קבע – מינימום 100 ₪ עד מקסימום 25,000 ₪.
בהפקדה חד פעמית:
בסכום של 250 ש"ח מינימום ועד פי 3 מסכום ההפקדה החד פעמי האחרונה ועד מקסימום 150 אלפי ₪.
ריבית קבועה: כל הפקדה תישא ריבית קבועה החל מיום הפקדתה ועד למועד הפירעון.
אין רצפה:
בעת ירידת מדד, סכום ההפקדה והריבית ישולמו ללקוח כשהם מוקטנים ביחס לירידת מדד – הקרן אינה מובטחת.

תכנית המאפשרת חסכון בסכום נמוך להגשמת מטרה וזאת גם באמצעות הפקדות חד פעמיות.

מנוף פיננסי

תוכנית חסכון צמוד מדד ל – 8 שנה עם אפשרות יציאה מתום 4 שנים, (כל שנה).

סכומי הפקדה: בהוראת קבע – מינימום 100 ₪ עד מקסימום 25,000 ₪.

ריבית קבועה: כל הפקדה תישא ריבית קבועה החל מיום הפקדתה ועד למועד הפירעון.

אין רצפה:
בעת ירידת מדד, סכום ההפקדה והריבית ישולמו ללקוח כשהם מוקטנים ביחס לירידת מדד – הקרן אינה מובטחת.