אשמורת

כרטיס אשראי המעניק לך מגוון הטבות באלפי בתי עסק בארץ ובעולם, מאפשר לך ביצוע עסקאות ומשיכות מזומן בארץ ובעולם.

להלן מגוון שירותים והטבות :

50% הנחה בעמלות עסקאות מט"ח
פטור קבוע מדמי כרטיס
הנחות במעמד חיוב במגוון רחב של בתי עסק 
אתר הטבות בלעדי *לחברי הסתדרות בלבד*- המאפשר רכישת שוברים מסובסדים בתחומי הפנאי, תרבות, מזון, לימודים ועוד 
אשמורת- גם לבני משפחה! ניתן להגיש בקשה לכרטיס אשמורת גם לבני משפחה 

להצטרפות פנה לאחד מסניפי הבנק 

ashmoret

 

הנפקת כרטיס אשראי הינה בכפוף לשיקול דעת והתנאים הנהוגים בבנק שעשויים להשתנות מעת לעת. ההטבות הניתנות על ידי חברת האשראי הינן באחריותה הבלעדית.אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן השירות בכלל ולמתן אשראי כלשהו בפרט. אשראי וכרטיסי אשראי יוענקו בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת ביטחונות לשביעות רצונו. התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/ המוצר או להפסיק את להציעם בכל עת. פריים הינה "הריבית הבסיסית" הנקבעת ע"י הבנק והמשתנה מעת לעת.אי עמידה בפרעון ההלוואה והאשראי האחר עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.