ריביות פח"מ תושבי ישראל ובעלי פטור

ריביות פח"מ תושבי ישראל ובעלי פטור