עולים מדרגה ברמת האבטחה

 

 התחברות באמצעות שני גורמי אימות יכולה למנוע מאחרים.

 להיכנס לחשבון גם אם יש להם את הסיסמה שלך.* 

דוגמא: הסיסמה הקבועה וסיסמה חד פעמית שתשלח לנייד.

הצטרפו ללקוחות הבנק שהוסיפו שכבת אבטחה לחשבון שלהם. לחץ כאן

* יש להזדהות בכניסה לאתר טרם הכניסה למסך ההצטרפות.