הדרך למשכנתא- למעבירי משכורת, החזר עד 5 שנים
המשכנתאות ניתנות בדלפקי המשכנתאות של הבנק הבינלאומי שבסניפי בנק מסד, מתן המשכנתאות כפוף לשיקול דעת הבנק הבנלאומי,
בהתאם לתנאיו ובאחריותו.

${loading}