• הלוואה בתנאים חסרי תקדים, למורים ועובדי ההוראה ולפותחי חשבון משכורת בבנק מסד 
    הלוואות רווחה  עד 9,000 ₪  בריבית חשכ"ל למשך 24 חודשים.
    ועוד הלוואות נוספות לכל מטרה בריביות אטרקטיביות.