• על מנת שתוכל לקבל משכנתא, דורש הבנק מהלווים לבצע ביטוח נכס וחיים:

   
  ​ביטוח מבנה-נכס
  הבנק דורש כי הנכס שישועבד לבנק בגין ההלוואה ומשמש לה כבטוחה, יהיה מבוטח בביטוח מבנה הכולל בעיקר ביטוח כנגד רעידות אדמה, נזקי אש ונזקי צנרת.
  ביטוח חיים
   
  ביטוח זה מבטיח לכם שבמקרה של פטירת אחד הלווים המבוטחים חו"ח, חברת הביטוח תשלם לבנק את יתרת ההלוואה שזמן פירעונה טרם הגיע. הצטרפות הלווה לביטוח חיים כפופה לגיל ולבריאות נאותה ובהתאם לתנאי ההתקשרות עם חברת הביטוח.
  תוכל לבצע את הביטוחים באמצעות סוכנות הביטוח של הבנק או באופן עצמאי - בכפוף לדרישת הבנק.

  ביטוח משכנתא
  לשירותך:
  בינלאומי- סוכנות לביטוח (2005) בע"מ - סוכנות לביטוח בבעלות הבנק הבינלאומי
  טלפון: 5555508- 03 
  יחידת ביטוח משכנתאות של הבינלאומי:
  רחוב אחד העם 9, מגדל שלום, ת"א
  טלפון: 3533*
  פקס: 03-5648283