• בנק מסד גאה להיות אחד מהבנקים הראשונים אשר הוסמך ע"י החשב הכללי לפעול על פי תקן ערבויות דיגיטליות

    המעבר לעבודה באמצעות ערבויות בנקאיות דיגיטליות למשרדי ממשלה נועד לשפר ולייעל את תהליכי העבודה של הבנקים ומשרדי הממשלה, ולשפר את השירות ללקוח.

    מידע מפורט על תקן הערבויות הדיגיטליות ותהליך הגשת ערבות בנקאית דיגיטלית למשרדי הממשלה ניתן למצוא באתר משרד האוצר.

    אנו ממליצים לעיין במידע ובתהליך הגשת הערבות כמפורט באתר.