• אילן בנצרי - רו"ח
  יו"ר דירקטוריון הבנק

  טייטל גבי
  מנהל כללי
  מנהל עסקים ראשי ומנהל סיכונים פיננסיים

  רונית עוזיאל
  סגן מנהל כללי
  ראש אגף האשראי

  אלון שפירה, רו"ח
  סגן מנהל כללי
  ראש אגף חשבות וחשבונאי ראשי