• בנק מסד מעניק לך אחריות בגין כספים שהוצאו מחשבונך, ללא אישורך או הסכמתך, ע"י צד שלישי, שאינו מורשה לפעול בחשבונך, באמצעות אתר האינטרנט או  אפליקציית הבנק.
  כשותפים שלך, בשמירה על חשבונך, אנו נזכה את חשבונך בסכום זהה לסכום שהוצא מחשבונך, כל עוד פעלת לביצוע כל ההנחיות, 
  לרבות שמירת סודיות וחיסיון אמצעי הזיהוי הכוללים את סיסמתך האישית לאתר או לאפליקציית הבנק .

  לפרטים נוספים  לחץ כאן 

  כמו-כן, עליך לנקוט בכל אמצעי האבטחה הנדרשים להגנה על החשבון, המחשב האישי, הטלפון הנייד ועוד, 
  כפי שמופיעים בהנחיות אבטחת מידע באתר ובאפליקציית הבנק (יצורף קישור ל"בנקאות בטוחה") לחץ כאן וכן בהסכמים שנקשרו בינך ובין הבנק.

  כל שעליך לעשות הוא לדווח לבנק על כל פעילות חריגה בחשבונך באופן מידי ועד 30 יום ממועד התרחשותה, ולמסור פרטים, ככל שיידרשו, על מנת לסייע לנו בתחקור וטיפול מתאים לרבות פנייה לרשויות האכיפה.

  לידיעתך – למסד קיים שירות הודעות "מסד ב- SMS" , המאפשר לך לקבל דיווחים בזמן אמת ( ע"י מסרון שישלח לטלפון הנייד), על פעולות המבוצעות בחשבונך (העברות, חיובים עתידיים בכרטיסי אשראי ועוד).

  לפרטים נוספים על שירות* מסד ב- SMS לחץ כאן