• על מנת למזער את הסיכונים הכרוכים בפעילות זו, הבנק ממליץ לך לנקוט בפעולות הבאות:

   לפני שליחת הוראות בפקס לסניף הבנק, וודא כי מספר הפקס של סניף הבנק אשר ברשותך הינו המספר המעודכן ביותר.

    רצוי לשלוח את הפקס ממכשיר ביתי או מכשיר שאתה סומך על אמינותו.

   הקפד למלא בפקס רק את הפרטים ההכרחיים (שם, מספר חשבון, פרטי ההוראה וחתימה), אין להוסיף פרטים אישיים או מזהים אחרים אשר אינם דרושים לצורך מתן ההוראה.

  זכור – אין להשאיר את הטופס הנשלח במכשיר הפקס או במקום גלוי אחר כדי למנוע שימוש לא לגיטימי בפרטיך האישיים.

  הקפד לבדוק באופן שוטף את חשבון הבנק שלך וידע את הבנק במידי על כל פעילות חשודה בחשבונך.

   הבנק ממליץ ללקוחותיו, לבצע פעולות  בנקאיות מורשות באתר ובאפליקציה המאובטחים ברמת אבטחה גבוהה מאוד.

    במקרים בהם קיים צורך  בהעברת מסמכים/ביצוע העברות בנקאיות ו/או בקשות שונות לסניף, מומלץ להשתמש בשירות "התכתבות עם בנקאי" באמצעות האתר.

  לתשומת לבך, ביצוע הוראתך מותנית בזיהויך תחילה ע"י הבנק בהתאם לנהלים שייקבעו על ידו