• בנק מסד מאפשר לך לפתוח חיסכון במטבע חוץ לתקופה גמישה, החל מ-3 חודשים ומעלה לכל מטרה בהוראת קבע.

  תנאי החיסכון:
  תקופה
  : החל מ-3 חודשים ומעלה לפי בחירתך. 
  סכומי ההפקדה: מינימום $50 מקסימום $10,000 לחודש או סכומים שווים במטבע אחר.  
  מטבעות לחיסכון: דולר ארה"ב, ליש"ט ואירו. 

  הפקדות בהוראת קבע:
  תדירות הפקדות: הפקדות חודשיות רצופות.

  ריבית: 
  סכומי ההפקדה יצברו ריבית בהתאם לתנאי השוק.
  מיסוי: הריבית חייבת במס כפי שיורה הדין מעת לעת. 
  מועד הפירעון: חודש לאחר המועד שנקבע מראש כמועד הפקדה אחרון.

  הטבות:
  פטור מעמלת חליפין ברכישה. 
  פטור בעת משיכת כספי החסכון במזומן במטבע ההפקדה,ישירות מחשבון החסכון.