• מטבע חוץ יחידים
  החשבון מיועד לכל לקוח תושב ישראל שאינו תאגיד.
  בחשבון זה ניתן לנהל חשבון עו"ש ו/או פיקדונות במט"ח במטבעות שונים.
  הפיקדונות נושאי ריבית לתקופות שונות.
  הריבית - חייבת בניכוי מס הכנסה במקור.

  מטבע חוץ תאגידים
  מיועד ללקוחות תושבי ישראל המוגדרים כתאגידים.
  בחשבון זה ניתן לנהל חשבון עו"ש ו/או פיקדונות במט"ח במטבעות שונים.
  הפיקדונות נושאי ריבית לתקופות שונות.
  הריבית - חייבת בניכוי מס הכנסה לפי מס חברות בתוקף.

  מטבע חוץ בעלי פטור
  מיועד לעולים חדשים או לתושבים חוזרים .
  בחשבון זה ניתן לנהל חשבון עו"ש ו/או פיקדונות במט"ח במטבעות שונים.
  הפיקדונות נושאי ריבית לתקופות שונות.
  הריבית - פטורה ממס הכנסה (במקרים שהוגדרו בחוק).

  מטבע חוץ פיצויים
  מיועד למקבלי פיצויים לנרדפים הנאצים.
  בחשבון זה ניתן לנהל חשבון עו"ש ו/או פיקדונות במט"ח במטבעות שונים.
  הפיקדונות נושאי ריבית לתקופות שונות.
  הריבית - פטורה ממס הכנסה (במקרים שהוגדרו בחוק).

  מטבע חוץ לתושבי חוץ
  מיועד לתושבי חוץ תושבים ארעיים וישראלים המתגוררים בחו"ל .
  בחשבון זה ניתן לנהל חשבון עו"ש ו/או פיקדונות במט"ח במטבעות שונים.
  הפיקדונות נושאי ריבית לתקופות שונות.
  הריבית - פטורה ממס הכנסה (במקרים שהוגדרו בחוק).