• העברת מט"ח ושקלים מחו"ל ולחו"ל

  קוד סוויפט (Swift) משמש להעברת כספים בין בנקים בעולם.

  סוויפט (Swift) היא רשת תקשורת אלקטרונית מאובטחת להעברת מסרים ותשלומים בין בנקים. מרבית הבנקים בעולם מחוברים לרשת זו.

  לכל בנק החבר בסוויפט יש קוד משלו.

  קוד הסוויפט של בנק מסד :  FIRBILITXXX

  קבלת כספים בסוויפט:

  אם אתם צריכים לקבל כסף מחו"ל, יש למסור למעביר את הפרטים הבאים:
       (שם הבנק)        Bank Name:  The First International Bank of Israel
     (קוד זיהוי של הבינלאומי בסוויפט)                Swift Code: FIRBILITXXX
                       ....IBAN Account No.: IL*

  (IBAN מספר חשבון במבנה)                                                                                                                         


  קוד IBAN מורכב מ- 23 תווים הכוללים את מספר הבנק, מספר הסניף, מס' חשבון הלקוח, וכן את קוד המדינה וסיפרת ביקורת.
  את מס' חשבונך במבנה IBAN תוכל למצוא ב:
  • באתר האונליין באזור האישי 
  • בעזרת הבנקאי בסניף
  • ספח פנקס השיקים (בשיק אישי שהונפק על ידי הבנק)
  *בהתאם להוראת בנק ישראל, כל העברה המתקבלת מחו"ל חייבת לכלול את מס' חשבונכם במבנה IBAN 
  בכדי למנוע עיכוב בקבלת הכספים מחו"ל או החזרתם למעביר, יש להקפיד ולמסור למעביר בחו"ל את מס' ה – IBAN של חשבונכם וכן את הפרטים שלעיל.


  העברת כספים בסוויפט:

  לפני העברת כספים לחו"ל, עליך לקבל מהמוטב את פרטי הבנק שלו - שם הבנק, כתובת סניף הבנק, קוד הסוויפט או מספר מסלקה ואת מספר החשבון של המוטב באותו בנק. 

  חשוב לדעת: 

   במדינות האיחוד האירופי ובמספר מדינות נוספות נדרש מספר חשבון במבנה IBAN. 

   מידע לאילו מדינות נדרש מספר חשבון במבנה IBAN ניתן לקבל בסניפך בלבד.

   העברות מט"ח לחו"ל מותנות באישור הסניף. 

   העברות מסוימות חייבות בניכוי מס הכנסה במקור ו/או בתשלום מע"מ.