• העברת מט"ח ושקלים מחו"ל ולחו"ל

  קוד סוויפט (Swift) משמש להעברת כספים בין בנקים בעולם.

  סוויפט (Swift) היא רשת תקשורת אלקטרונית מאובטחת להעברת מסרים ותשלומים בין בנקים. מרבית הבנקים בעולם מחוברים לרשת זו.

  לכל בנק החבר בסוויפט יש קוד משלו.

  קוד הסוויפט של בנק מסד :  FIRBILITXXX

  קבלת כספים בסוויפט:

  אם אתה צפוי לקבל כספים מחו"ל קרוב לוודאי  שתידרש למסור פרטים מדויקים של חשבונך, אשר יאפשרו לבנק המעביר בחו"ל לבצע את ההעברה לחשבונך במסד בצורה מדויקת ומהירה. 

  עליך לעדכן את מעביר הכספים בקוד הסוויפט של הבנק ובפרטי זיהוי חשבונך בבנק (מספר חשבון ומספר סניף* ). 

  למניעת עיכוב בקבלת הכספים רצוי לתת את המספרים במבנה זה"ב (IBAN)-מספר זה מורכב מ-23 תווים המכיל את הפרטים הבאים:


   קוד המדינה – IL

   ספרת ביקורת

   מספר הבנק 

   מספר הסניף

   מספר החשבון


  לקבלת מספר חשבונך במבנה זה"ב (IBAN) פנה לסניף שלך.


  העברת כספים בסוויפט:

  לפני העברת כספים לחו"ל, עליך לקבל מהמוטב את פרטי הבנק שלו - שם הבנק, כתובת סניף הבנק, קוד הסוויפט או מספר מסלקה ואת מספר החשבון של המוטב באותו בנק. 

   

  חשוב לדעת: 

   במדינות האיחוד האירופי ובמספר מדינות נוספות נדרש מספר חשבון במבנה IBAN. 

   מידע לאילו מדינות נדרש מספר חשבון במבנה IBAN ניתן לקבל בסניפך בלבד.

   העברות מט"ח לחו"ל מותנות באישור הסניף. 

   העברות מסוימות חייבות בניכוי מס הכנסה במקור ו/או בתשלום מע"מ.