• אצלנו מכירים את מחזור הכנסתו של המורה בשנת השבתון הכנסתו יורדת ולרוב הוצאותיו עולות.

    חסכון זה, בהפקדה מינימלית , מאפשר לו ליהנות גם מהכספים שחסך.

    תוכנית חסכון בהפקדה חודשית ל – 6 שנים עם אפשרות יציאה מתום שנתיים.

    סכומי הפקדה: מינימום 100 ₪ עד מקסימום 25,000 ₪.

    ריבית: צמודה לפריים. קרן מובטחת.