• תוכנית חסכון צמוד מדד ל – 15 שנה עם אפשרות יציאה מתום 5 שנים
    סכומי הפקדה: בהוראת קבע – מינימום 100 ₪ עד מקסימום 25,000 ₪.
    בהפקדה חד פעמית בסכום של 250 ש"ח מינימום ועד פי 3 מסכום ההפקדה החד פעמי האחרונה ועד מקסימום 150 אלפי ₪.
    ריבית קבועה: כל הפקדה תישא ריבית קבועה החל מיום הפקדתה ועד למועד הפירעון.
    אין רצפה: בעת ירידת מדד, סכום ההפקדה והריבית ישולמו ללקוח כשהם מוקטנים ביחס לירידת מדד – הקרן אינה מובטחת

    תכנית המאפשרת חסכון בסכום נמוך להגשמת מטרה וזאת גם באמצעות הפקדות חד פעמיות.