• תוכנית חסכון צמוד מדד ל – 15 שנה עם אפשרות יציאה מתום 5 שנים
  סכומי הפקדה: בהוראת קבע – מינימום 100 ₪ עד מקסימום 25,000 ₪.
  בהפקדה חד פעמית:
  בסכום של 250 ש"ח מינימום ועד פי 3 מסכום ההפקדה החד פעמי האחרונה ועד מקסימום 150 אלפי ₪.
  ריבית קבועה: כל הפקדה תישא ריבית קבועה החל מיום הפקדתה ועד למועד הפירעון.
  אין רצפה:
  בעת ירידת מדד, סכום ההפקדה והריבית ישולמו ללקוח כשהם מוקטנים ביחס לירידת מדד – הקרן אינה מובטחת

  תכנית המאפשרת חסכון בסכום נמוך להגשמת מטרה וזאת גם באמצעות הפקדות חד פעמיות