• תוכנית חסכון צמוד מדד ל – 8 שנה עם אפשרות יציאה מתום 4 שנים, (כל שנה).

    סכומי הפקדה: בהוראת קבע – מינימום 100 ₪ עד מקסימום 25,000 ₪.

    ריבית קבועה: כל הפקדה תישא ריבית קבועה החל מיום הפקדתה ועד למועד הפירעון.

    אין רצפה:
    בעת ירידת מדד, סכום ההפקדה והריבית ישולמו ללקוח כשהם מוקטנים ביחס לירידת מדד – הקרן אינה מובטחת