•  

    בבנק מסד נהנים מהטבות שווה במיוחד – נשארים יותר- נהנים יותר!!!
    פקדון לתקופה של שנתיים, בריבית קבועה עם תחנות יציאה כל 3 חודשים.
    לחוסך בפקדון קיימת אפשרות ליהנות מריבית משתפרת מידי תקופה,  
    בהתאם לתקופות הריבית כפי שהוגדרו לפיקדון .
    לפרטים ניתן לפנות לבנקאי האישי שלך בסניף .