• מהו פקדון שקלי?
  פקדון שקלי הנו אפיק השקעה על פיו קיימת התחייבות של הבנק לשלם למפקיד ריבית ו/ או הצמדה , על פי תנאי הפקדון.  
  יתרונות:
  -מגוון רב של מוצרים.
  -אפשרות לבצע הפקדה ופירעון ללא עמלות.
  -תנאי הפקדון הנם הבטחה חוזית לאורך כל תקופות הפקדון, ללא תלות בתנודות של היצע וביקוש.
  -מסלולי השקעה: הצמדה לריבית בסיסית, הצמדה למדד המחירים לצרכן, הצמדה למט"ח.
  -ניתן להתאים את הפיקדון הנבחר למצב הכלכלי או לתחזיות הכלכליות עליהן מתבסס כל לקוח תוך אפשרות לקביעת הרווחים 
  מראש ע"י הבחירה בריבית קבועה.
  -אפשרות לשינוי הסכום, הזמן ומספר החידושים בכל תחנה.
  -הבטחת קרן בפקדונות שאינם צמודים.

  פיקדונות שקליים לטווח קצר

  מינימום להפקדה

  סוג ריבית

  סוג הצמדה

  תקופה

  תיאור/אפיון

  שם פיקדון/חיסכון

  1,000 ש"ח

  קבועה

  ללא הצמדה

  1 ימים

  פיקדון בהפקדה יומית

  פיקדון יומי

  200 ש"ח

  קבועה

  ללא הצמדה

  7 ימים

  שקלי בריבית קבועה לשבוע

  פיקדון לשבוע

  200 ש"ח

  קבועה

  ללא הצמדה

  1 חודש

  שקלי בריבית קבועה לחודש

  פיקדון לחודש

  1,000 ש"ח

  משתנה

  ללא הצמדה

  1 חודש

  שקלי בריבית משתנה לחודש

  פר"מ חודשי מתחדש

  1,000 ש"ח

  קבועה

  ללא הצמדה

  7-91 ימים

  שקלי בריבית קבועה לתקופה של שבוע - 3 חודשים

  פיקדון שבוע - 3 חודשים

  1,000 ש"ח

  משתנה

  ללא הצמדה

  7-91 ימים

  שקלי בריבית משתנה לתקופה של שבוע - 3 חודשים

  פר"מ 1-3 חודשים

  1,000 ש"ח

  משתנה

  ללא הצמדה

  3-12 חודשים

  שקלי בריבית משתנה 3 - 12 חודשים

  פר"מ 3-12 חודשים

  1,000 ש"ח

  קבועה

  ללא הצמדה

  3-12 חודשים

  שקלי בריבית קבועה 3 - 12 חודשים

  פיקדון3-12 חודשים

  1,000 ש"ח

  משתנה

  ללא הצמדה

  12 חודשים

  שקלי בריבית משתנה לשנה

  פר"מ לשנה

  10,000 ש"ח

  משתנה

  ללא הצמדה

  3 חודשים

  שקלי בריבית משתנה ל- 3 חודשים במרווח משופר

  פר"מ 3 חודשים

   

  פיקדונות משולבים - ברירות ומסלולים

  מינימום להפקדה

  סוג ריבית

  סוג הצמדה

  תקופה

  תיאור/אפיון

  שם פיקדון/חיסכון

  10,000 ש"ח

  קבועה/ללא ריבית

  ללא הצמדה/מדד

  72 חודשים

  פיקדון ברירת שקל/מדד

  פק' ברירה ש/מ

  10,000 ש"ח

  קבועה/משתנה

  ללא הצמדה

  3 חודשים

  פיקדון ברירה שקלי

  פק' ברירה 3 ח'

  10,000 ש"ח

  קבועה/משתנה

  ללא הצמדה

  6 חודשים

  פיקדון ברירה שקלי

  פק' ברירה 6 ח'

  10,000 ש"ח

  קבועה/משתנה

  ללא הצמדה

  12 חודשים

  פיקדון שקלי

  פיקדון ברירת ריבית

   

  פיקדונות שקליים לטווח ארוך

  מינימום להפקדה

  סוג ריבית

  סוג הצמדה

  תקופה

  תיאור/אפיון

  שם פיקדון/חיסכון

  5,000 ש"ח 

  קבועה

  מדד

  120 חודשים

  חסכון צמוד מדד ל-10 שנים עם תחנות יציאה 

  מדדי 10 שנים

  1,000 ש"ח

  קבועה

  ללא הצמדה

  365-735 ימים

  בשקלים בריבית קבועה לשנה עד שנתיים

  פיקדון לשנה עד שנתיים

   

  חסכונות של בנק מסד :

  הוראות קבע לחיסכון

  מינימום להפקדה

  סוג ריבית

  סוג הצמדה

  תקופה

  תיאור/אפיון

  שם פיקדון/חיסכון

  100 ש"ח

  קבועה

  ריבית ללא הצמדה

  מ-30 חודשים עד 180 חודשים

   

   

  חסכון

   

  מנוף גמיש

  סו"ח 398

   

   

  ש"ח 100

  קבועה

  מדד

    חודשים30מ-  עד  96 חודשים

  חסכון

   

  מנוף

  פיננסי-334

  100 ש"ח

  משתנה

  ללא הצמדה

  72 חודשים

  חסכון

  צמוד פריים להשתלמות

  200 ש"ח

  משתנה

  ריבית ללא הצמדה  

  48 חודשים

  ל- 4 שנים

  חסכון גמיש

  200 ש"ח

  ריבית עוגן בניכוי

  הצמדה

  24 עד 60 חודשים

  חסכון

  חסכון להכנסה חודשית 341

   

  הוראת קבע במט"ח בבנק מסד

  לא משנה לאן אתם טסים, המט"ח כבר לרשותכם!

  הטבות מעולות לחוסכים בהו"ק במטבע חוץ * :

  o        פטור מעמלת חליפין

  o        פטור מעמלת משיכת מזומנים במט"ח

  o        פטור מעמלת השלמה למינימום במט"ח

  לפרטים נוספים וביצוע הפקדה אנא פנה לסניפך.